แนวคิด

ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องอิริยาบถ (Posturology)


การทำงานร่วมกันของกลุ่มกล้ามเนื้อ

Doctora Françoise Mézières
Françoise Mézières

ฟรองซวส เมซิเยร์ (Françoise Mézières) ยอดนักกายภาพบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1909 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และเสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1991 เป็นผู้คิดค้นแนวคิดเรื่องการเชื่อมต่อกันของกลุ่มกล้ามเนื้อ (Muscular chains) และวิธีเมซิเยร์ (The Mézières Method) การทำงานร่วมกันของกลุ่มกล้ามเนื้อ คือ การที่กล้ามเนื้อหลายส่วนทำงานราวกับว่าเป็นหนึ่งเดียวกัน

กล้ามเนื้อเพียงจุดเดียวไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้ ไม่ว่าเราจะทำอิริยาบถใดจะต้องอาศัยการทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อทั้งสิ้น ดังนั้นการหดหรือยืดกล้ามเนื้อส่วนเดียวจึงทำไม่ได้ นั่นแปลว่าในการยืดกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพ เราจะต้องยืดที่ปลายกลุ่มกล้ามเนื้อทั้งสองด้าน

เนกาเนะ ริโปดาส (Nekane Rípodas) คิดค้นวิธีการจัดอิริยาบถใหม่จากข้อสรุปของเมซิเยร์ (Mézières) และแบร์เธอฆาต์ (Bertherat) ซึ่งได้ศึกษาสองเทคนิคนี้มาจากสำนักวิชาการบำบัดร่างกายและจิตใจด้วยวิธีผสมผสาน (Diafrotherapy).

ที่ Kuraia เรานำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการให้บริการ ด้วยประสบการณ์และความถ่อมตนที่เรามี เราจะเผยแพร่และเพิ่มพูนมรดกทางภูมิปัญญานี้ให้เป็นที่ประจักษ์สืบต่อไป

ธรรมชาติของกล้ามเนื้อ (ความสำคัญของการยืดร่างกาย)

เราจะพยายามอธิบายหลักการดังกล่าวโดยใช้ความรู้พื้นฐานที่เราทุกคนได้เคยร่ำเรียนมาในวัยเด็กเกี่ยวกับการบริหารร่างกายและทำท่าทางต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาสภาพความยืดหยุ่นและความสมมาตร

กล้ามเนื้อสามารถหดหรือคลายตัวได้ มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับความยาวและความหนาได้ กล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพยุงตัวต้านทานแรงโน้มถ่วงได้ จึงจำเป็นต้องยึดเกาะกับโครงสร้างที่แข็งแรงอย่างโครงกระดูก กล้ามเนื้อมีหน้าที่พยุงโครงกระดูกเพื่อต้านแรงโน้มถ่วงและทำให้เกิดการเคลื่อนไหว นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมกล้ามเนื้อจึงจำเป็นต้องยึดเกาะอยู่กับกระดูกหลายชิ้น เพื่อที่ว่าเมื่อกล้ามเนื้อหดตัว จะทำให้ส่วนที่กล้ามเนื้อยึดเกาะกับกระดูกเกิดการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้

estiramiento gato

เนื่องด้วยลักษณะทางธรรมชาติของที่หดตัวและคลายตัวได้ ทำให้กล้ามเนื้อสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและขนาดได้ โดยการหดตัวหรือกระชับบริเวณที่กล้ามเนื้อยึดเกาะกระดูก โดยไม่จำเป็นต้องหดเกร็งและอยู่ในสภาพนั้นได้จนกระทั่งยืดกล้ามเนื้อออก ซึ่งทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนอิริยาบถของร่างกาย โดยทั่วไปจะเป็นการเพิ่มและ/หรือแก้ไขส่วนโค้งเว้าของกระดูกสันหลังตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่ หมุนรอบและทำให้เกิดความอสมมาตรได้ (นั่นคือเมื่อกล้ามเนื้อข้างหนึ่งของร่างกายเคลื่อนไหวแตกต่างกับกล้ามเนื้ออีกข้างหนึ่ง)

pizarra_huesos

เนื่องจากกล้ามเนื้อยึดเกาะอยู่กับกระดูก (กล้ามเนื้อเกือบทุกชิ้นพาดข้ามข้อต่อ) เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวและบางครั้งเวลาที่กล้ามเนื้อถูกวอร์มจะเคลื่อนกระดูกให้มาบรรจบกับข้อต่อ ซึ่งส่งผลอันตรายต่อการทำงานของข้อต่อได้ และถ้าเราพูดเรื่องปัจจัยเรื่องความสมมาตรเข้าไปด้วยแล้ว มีโอกาสเป็นไปได้มากที่แขนหรือขาที่อยู่ในแต่ละด้านของข้อต่อจะอยู่ผิดตำแหน่ง เมื่อกล้ามเนื้อหดตัว กล้ามเนื้อที่ยึดติดที่แกนแต่ละข้างของข้อต่อมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนจุดเชื่อมสองจุดที่อยู่บนแกนชิ้นเดียวกัน ทำให้ตำแหน่งของแขนและขาที่ข้อต่อเชื่อมกันอยู่นั้นอยู่ผิดตำแหน่ง

อาการตึงกล้ามเนื้อส่งผลอันตรายต่อการทำงานของร่างกาย

การยืดเหยียด (ศิลป์แห่งการยินยอม) เป็นแนวคิดตรงข้ามกับความตึงเครียด

ความตึงเครียดเตรียมระบบกล้ามเนื้อเพื่อให้มีปฏิกิริยาตอบสนองเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ทำให้กลุ่มกล้ามเนื้อทั้งหมดมีอาการตึงเล็กน้อย แม้ว่าบางครั้งอาการนี้อาจไม่ปรากฏให้เห็นก็ตาม

หากความเครียดทำให้กล้ามเนื้อหดตัวลง เราต้องทำตัวให้หายเครียดเพื่อที่จะได้ยืดกล้ามเนื้อได้ (การเพิ่มระยะห่างระหว่างจุดสองจุด) เหมือนกับการยืดวัตถุที่มีลักษณะยืดหยุ่น อย่างเช่น หมากฝรั่ง ยางยืด ฯลฯ.

การยืดตัวเป็นแบบทดสอบที่ยากสำหรับสมอง เพราะว่าสมองต้องปกป้องตนเองจากความรู้สึกที่รุนแรง การที่จะยืดร่างกายได้นั้นคุณจำเป็นต้องรู้สึกผ่อนคลายก่อนและเอาชนะการต้านทานของสมองให้ได้ เพื่อเตรียมสมองให้พร้อมที่จะยืดตัว

 

แม่เหล็กชีวภาพ


เราให้การรักษาตามหลักทฤษฎีคู่แม่เหล็กชีวภาพ (Biomagnetic pair) ของนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อิซัค โกอิซ ดุรัน (Isaac Goiz Durán) ซึ่งใช้แม่เหล็กเพื่อปรับค่า pH ของร่างกายให้สมดุล วัตถุประสงค์ของการบำบัดด้วยแม่เหล็กชีวภาพนี้ คือ การปรับปรุงสุขภาพ ที่ Kuraia ในฐานะที่พวกเราเป็นผู้บำบัดด้านอิริยาบถ เราพบว่าความไม่สมดุลของค่า pH นอกจากจะเป็นสาเหตุของความไม่สมมาตรแล้ว ยังเป็นตัวกระตุ้นระบบความเครียดที่ส่งผลให้กล้ามเนื้อหดหรือเกร็งตัวอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกตัว

 

เมื่ออวัยวะในร่างกายได้รับแรงกระทบ กระแทก หรือรบกวนจนได้รับบาดเจ็บ (ค่า pH แปรปรวน) ร่างกายมักจะสั่งให้กล้ามเนื้อหดหรือเกร็งตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันตนเองจนกว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บจะหายไป

ในทางศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านอิริยาบถ (Posturology) จนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สามารถรักษาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นได้ เพราะว่ากล้ามเนื้อมีแนวโน้มที่จะหดเกร็งและหดตัวในขณะที่เชื้อไวรัสยังอยู่ในร่างกาย

โดยปกติเชื้อโรคจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีค่า pH ไม่สมดุล โดยร่างกายเข้าใจว่านี่เป็นการโจมตี ส่งผลทำให้เกิดการหดตัวของกลุ่มกล้ามเนื้อทั้งหมดในบริเวณดังกล่าวหรือชุดกล้ามเนื้อทั้งหมด (ใช้เมื่อกล่าวถึงกลุ่มกล้ามเนื้อทั้งหมดที่ทำงานร่วมกันในคราวเดียวกัน) ที่ Kuraia เราใช้คู่แม่เหล็กชีวภาพในการบำบัดผู้ป่วยให้หายจากอาการกล้ามเนื้อบีบรัดและอาการหดเกร็งแบบไม่รู้สึกตัว ซึ่งสามารถช่วยแก้ไข ปรับปรุงอิริยาบถในภายหลังได้

Doctor Isaac Goiz Durán
Doctor Isaac Goiz Durán

กล่าวโดยสรุป คือ ภาวะที่ค่า pH ไม่สมดุล ก็เหมือนกับเวลาที่เรามีปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีใครมาหยิกเราแล้วร่างกายเกิดการงอหรือพับบริเวณที่ได้รับความเจ็บปวด แรงอัด หรือแรงกระทบกระแทก

ที่ Kuraia เราค้นคว้าหาแบบแผนบำบัดด้วยแม่เหล็กชีวภาพสำหรับอิริยาบถเช่นเดียวกับที่เราค้นพบแบบแผนบำบัดโดยใช้ทฤษฎีเส้นเมอริเดียน(เส้นลมปราณ)ในการแพทย์แผนจีนโบราณ โดยทำการรักษาร่วมกับหมอฝังเข็ม

ในการบำบัดด้วยวิธีแม่เหล็กชีวภาพนี้ จะใช้เวลากว่าจะเห็นผล ผู้เข้ารับการบำบัดควรรอคอยผลการรักษาอย่างใจเย็น

 

ความสมมาตร


หากเราสังเกตรูปวาดวิทรูเวียนแมน (Vitruvian Man) ของลีโอนาโด ดา วินชี (Leonardo Da Vinci) (รูปวาดที่สร้างขึ้นบนหลักการของอัตราส่วนทอง) จะพบว่าในร่างคนหรือแบบฉบับดั้งเดิมของมนุษย์มีการแบ่งมวล ปริมาตร และความยาวอย่างเท่าเทียมกันทั้งสองข้างของจุดศูนย์ถ่วง ซึ่งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของโครงสร้าง

 

ในการต้านทานแรงโน้มถ่วงอาคารก็ต้องการฐานที่สมมาตรเพื่อรับน้ำหนักที่สมส่วนและมีปริมาณมากกว่าเช่นกัน โครงสร้างใดที่บรรลุเงื่อนไขนี้จะมีแรงกดซึ่งช่วยป้องกันการพังทลายของโครงสร้างหรือแนวโน้มที่โครงสร้างจะล้มลงเนื่องจากแรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากของแรงโน้มถ่วง

มนุษย์มีสมองอันชาญฉลาดที่คอยคำนวณอยู่ตลอดเวลาเรื่องแรงกดที่จำเป็นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของร่างกาย และเพื่อไม่ให้ร่างกายล้มลงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (แรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากที่ส่งผลต่อตัวเราอย่างเท่าๆ กัน)

vitruvio-2

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ การหดตัวของการทำงานร่วมกันของกลุ่มกล้ามเนื้อที่ไม่สมมาตรทำให้โครงสร้างอีกข้างของร่างกายมีอยู่ในสภาพตึงผิดปกติ (อาการหดเกร็ง) ทำให้เกิดการดึงและคลายตัวระหว่างอาการหดตัวและอาการหดเกร็งเพื่อดูว่าปัจจัยใดทำให้กระดูกเคลื่อนที่ได้มากกว่ากัน

ที่ Kuraia เราบำบัดปัญหาอาการหดเกร็งกล้ามเนื้อให้หายไปไม่ได้หากไม่ทราบต้นตอหรือสาเหตุของปัญหา หากเราเริ่มคลายกล้ามเนื้อก็เหมือนกับเราพูดกับสมองว่า “คุณไม่รู้หรอกว่ากำลังทำอะไรอยู่” ในระหว่างที่เราคลายอาการหดเกร็งกล้ามเนื้อ เราก็ทำให้จุดอื่นของร่างกายหดตัวไปด้วย สิ่งนี้ทำให้การทำงานร่วมกันของกลุ่มกล้ามเนื้ออยู่ในภาวะหดตัวมากกว่าเดิมและทำให้กระดูกเคลื่อนตัวมากขึ้น มีผลทำให้ร่างกายไม่สมส่วนและผิดอิริยาบถ

โชคดีที่ว่าแบบฉบับดั้งเดิมของมนุษย์ (ภาพวิทรูเวียนแมนของลีโอนาโด ดา วินชี) สร้างจากสูตรคำนวณคณิตศาสตร์ที่พบได้ในทุกสรรพสิ่งตามธรรมชาติ และสูตรคำนวณดังกล่าวก็พบอยู่ในดีเอ็นเอ (DNA) ของเรา เรามีตัวช่วยที่ว่าเซลล์ร่างกายของเรามีดีเอ็นเออยู่และร่างกายก็ยอมรับการมีอยู่ของมัน เราไม่ได้คิดค้นอิริยาบถใหม่ๆ ขึ้นมา เพราะว่าอิริยาบถของมนุษย์เป็นผลลัพธ์จากวิวัฒนาการระยะเวลา 20 ล้านปี ไม่มีใครที่เอาชนะวิวัฒนาการของมนุษย์ได้

อันที่จริงแล้วคนส่วนใหญ่ที่มาที่ศูนย์บริการของเรามักบ่นปัญหาอาการหดเกร็ง ซึ่งเกิดจากอาการกล้ามเนื้อหดตัว ถึงแม้ว่าไม่มีอาการปวดเจ็บแต่ก็ได้รับผลพวงจากปัญหาดังกล่าว เช่น พบว่ามีอิริยาบถเปลี่ยนไป หรือสัมผัสและรู้สึกได้ว่ามีอาการหดเกร็งหรืออาการตึงที่อาจพบใน “อีกด้าน” ของร่างกาย หรือในบริเวณตรงกันข้ามกับอาการหดเกร็ง

ภาวะกระดูกสันหลังคดเป็นหนึ่งในปัญหาอิริยาบถที่ร้ายแรงที่สุด และเราชื่นชอบเป็นพิเศษที่จะรักษาปัญหาเหล่านี้เนื่องด้วยความซับซ้อนของมัน

กีฬา


ว่าด้วยเรื่องแบบฉบับดั้งเดิมของมนุษย์หรือการรักษาร่างกายมนุษย์ให้สมส่วน เราสามารถเพิ่มความเครียดให้แก่โครงสร้างได้โดยไม่สร้างความเสียหายใดๆ คุณชอบอย่างไหนมากกว่ากันระหว่างรถเฟอร์รารี่ที่มีล้อหนึ่งเล็กหรือไม่เหมือนกับล้ออื่น (อสมมาตร) หรือรถฟอร์ดฟิเอสต้าที่มีล้อทั้งสี่ล้อเหมือนกัน (สมมาตร)

 

นักกีฬาหลายคนเลือกที่จะใส่ระบบขับเคลื่อนแบบเทอร์โบ ปีกหลังรถยนต์ และเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เข้าไปในรถที่ไม่สมส่วน โดยคิดว่าจะช่วยทำให้รถดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วคือใส่ความเครียดให้กับโครงสร้างซึ่งมีแนวโน้มว่าจะพังทรุดลงไป เพราะว่าโครงสร้างนี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้พร้อมรับมือกับความเครียดดังกล่าว การทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพิ่มขึ้นไม่ช่วยให้เรามีร่างกายสมส่วน เพียงแต่ว่าการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ในภาวะสมมาตรทำให้เราใช้ประโยชน์จากร่างกายได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ นักกีฬาควรทราบวิธีการดูแลรักษากล้ามเนื้อขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการรักษาเกณฑ์ขั้นต่ำของความยืดหยุ่นโดยรวมและความสมมาตรเอาไว้ และเพื่อคงความสมส่วนของร่างกายมนุษย์ (และรักษาจุดศูนย์ถ่วงตรงกลางของร่างกาย)

การฝังเข็ม


เราได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานร่วมกันของกลุ่มกล้ามเนื้อกับเส้นเมอริเดียนกันไปแล้ว อันที่จริงแล้วเส้นเมอริเดียนทุกเส้นพาดผ่านการเชื่อมต่อกันของกลุ่มกล้ามเนื้อ และการเชื่อมต่อกันของกลุ่มกล้ามเนื้อก็พาดผ่านเส้นเมอริเดียนเช่นกัน การที่เส้นเมอริเดียนโล่งทำให้หน้าที่ของการทำงานร่วมกันของกลุ่มกล้ามเนื้อดีขึ้น เราใช้วิธีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าและแสงอินฟราเรดที่จุดเหล่านี้ เพื่อให้บุคคลที่กลัวเข็มสามารถเข้ารับบริการการฝังเข็มได้โดยไม่ต้องใช้เข็มในการรักษา

 

เดียน ชาน (Dien chan)


คือการบำบัดผิวหน้าขั้นสูงของเวียดนาม คิดค้นโดยนายแพทย์บุย โควก โจว (Bùi Quốc Châu) ผู้ค้นพบภาพแสดงจุดสะท้อนต่างๆ ซึ่งสามารถนวดกระตุ้นได้จากใบหน้า ทำให้เกิดผลดีหลายประการทั้งทางร่างกายและจิตใจ

 

การกดจุด BQC ที่ค้นพบโดยนายแพทย์ดังกล่าวเป็นการกระตุ้นส่วนของสมองที่สั่งงานบริเวณร่างกายที่ต้องการบำบัด

dien_chan2

ที่ Kuraia เราใช้เทคนิคนี้เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาจุดปวดต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสมมาตรตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้

การถอนหายใจ


ที่ Kuraia เราสอนให้ผู้รับการบำบัดรู้จักเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้มีสภาพจิตใจที่พร้อมที่สุดสำหรับการปรับเปลี่ยนกล้ามเนื้อ

 

การถอนหายใจคือลมปราณของการเปลี่ยนแปลง
การถอนหายใจนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลออ ดูเหมือนกว่าการถอนหายใจคือการปล่อยลมหายใจออกมาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วการถอนหายใจคือการละทิ้ง การยอมรับ การหมดความอดทนหรือเลิกควบคุมอารมณ์ (ในปัจจุบัน)
การถอนหายใจเป็นตัวบังคับให้ร่างกายหยุดอาการหดเกร็งกล้ามเนื้อที่ไม่รู้สึกตัวและอาการครุ่นคิดมากหรืออาการคิดไม่หยุด กล่าวคือหากร่างกายอยู่ในภาวะเกร็ง แข็งตึง และสมองกำลังครุ่นคิด การถอนหายใจและการยืดร่างกายก็จะทำได้ยาก

ความตึงเครียดเป็นศัตรูของเราในเวลาที่ยืดร่างกาย เวลาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงร่างกายหรือชีวิตของเรา ฯลฯ.

ความเครียดไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป เราไม่ตระหนักว่าความเครียดนั้นได้ช่วยชีวิตเราหลายต่อหลายครั้ง แม้ว่าจำเป็นต้องเน้นย้ำว่าการที่บุคคลตกอยู่ในความเครียดเป็นเวลานานจะทำให้มีโอกาสประสบอุบัติเหตุมากขึ้นและมีสุขภาพย่ำแย่ลง

ความสามารถในการ “ควบคุม” ความเครียดได้เป็นสิ่งวิเศษ ความตึงเครียดมีหน้าที่เพียงเตรียมร่างกายเพื่อความอยู่รอด เช่น การวิ่งหนีเสือ ณ เวลานี้ และเราก็กระตุ้นความเครียดขึ้นมาใช้จัดการกับอารมณ์ของเรา (คุณลองจินตนาการดูสิว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรหากต้องวิ่งหนีเสือ) หรือในสถานการณ์อื่นๆ เช่น เมื่อเราไปไม่ทันนัดหมอฟัน หรือเมื่อชมภาพยนตร์แอคชั่น ฯลฯ.

เริ่มแรกการถอนหายใจดับความตึงเครียด และในเพียงเวลาชั่วขณะก็สร้างคลื่นสมอง (เช่นเดียวกับในตอนนอนหลับหรือนั่งสมาธิ) ส่งไปยังสมองกลีบหน้าของเรา กล่าวกันว่าสมองส่วนนี้มีหน้าที่วางแผนตัดสินใจและกำหนดทางเลือกต่างๆ เพราะฉะนั้นมนุษย์เราสามารถทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้เป็นจริงได้ โดยช่วยทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างในที่นี้ก็คือการยืดตัว (การเพิ่มระยะห่างระหว่างจุดสองจุด) ความตึงเครียดอาจทำให้เราขาดอาวุธที่ดีที่สุดในการพัฒนาสายพันธุ์ไปได้ เพราะว่าเราใช้งานสมองส่วนที่พัฒนาน้อยที่สุด